برنامه نویس

موفقیت جزو ذات هر رویای سازمانه و اعضای خانواده اون سازمان، همه به دنبال به واقعیت پیوستن این رویا هستن. توی رادار یکی هست که به موفقیت و تلاش نگاه متفاوتی نسبت به بقیه ما داره و اونم، احمده!
احمد از اوناست که واقعاً برای موفق شدن توی زندگیش و پیشرفت کردن، تلاش می‌کنه. احمد یه ویژگی خیلی خوب داره که باعث می‌شه واقعاً به موفق شدن ما کمک کنه و اونم عطش یادگیریه.
یه ویژگی خوب دیگه‌ی احمد، پایه بودنش برای هرکاریه و این ازش یه رفیق خوب و بامعرفت ساخته.
البته توی رادار، اگه دیدین یهو در و دیوار داره می‌لرزه فکر نکنین زلزله شده، چون این احمده که داره عطسه می‌کنه.
خلاصه که احمد میرجلیلی، جزو آدماییه که «از آنچه می‌بینید به شما نزدیک‌تر»ـه.

ورود به برنامهآنلاین بفروش!مجله‌ی رادارتماس با رادار