برنامه نویس

موفقیت جزو ذات هر رویای سازمانه و اعضای خانواده اون سازمان، همه به دنبال به واقعیت پیوستن این رویا هستن. توی رادار یکی هست که به موفقیت و تلاش نگاه متفاوتی نسبت به بقیه ما داره و اونم، احمده!
احمد از اوناست که واقعاً برای موفق شدن توی زندگیش و پیشرفت کردن، تلاش می‌کنه. احمد یه ویژگی خیلی خوب داره که باعث می‌شه واقعاً به موفق شدن ما کمک کنه و اونم عطش یادگیریه.
یه ویژگی خوب دیگه‌ی احمد، پایه بودنش برای هرکاریه و این ازش یه رفیق خوب و بامعرفت ساخته.
البته توی رادار، اگه دیدین یهو در و دیوار داره می‌لرزه فکر نکنین زلزله شده، چون این احمده که داره عطسه می‌کنه.
خلاصه که احمد میرجلیلی، جزو آدماییه که «از آنچه می‌بینید به شما نزدیک‌تر»ـه.